CB Vroeger en Nu


Wat is CB
CB (wat staat voor Citizen Band , oftewel vrij vertaald “band voor de burger” ) is de ingeburgerde naam voor de radiotoestellen die u in staat stellen vrije gesprekken te voeren met andere CB-gebruikers .U kan in contact staan met een onbeperkt aantal andere gebruikers op eenzelfde kanaal of frequentie op hetzelfde moment.

Historische achtergrond
De eerste CB-toestellen werden in Amerika gebruikt door truckers in de jaren ’50 , en dit om de eenzaamheid en de monotoonheid tijdens hun lange ritten te doorbreken , en ook om snel hulp te krijgen bij eventuele pech . Zo onstond er een grote onderlinge solidaritiet , gepaard gaand met een speciaal CB-taaltje bestaande uit een aantal uitdrukkingen en afkortingen ( waarvan er nu nog altijd een groot aantal gebruikt worden ).

En nu
CB biedt nog altijd de mogelijkheid om vrij in verbinding te komen met een groot aantal mensen en zo de mogelijkheid om ervaringen en interesses uit te wisselen op een betrekkelijk eenvoudige en goedkope manier . Zowel thuis vanuit uw luie zetel als van in de wagen kunt u menig plezante uurtjes doorbrengen in gesprek met andere collega’s.

Wijzigingen gebruik 27 MHz band
Sinds 1991 kunnen 40 kanalen (zie tabel) in de zogenaamde 27 MHz band zonder vergunning worden gebruikt. Daarbij mocht uitsluitend FM worden toegepast met een uitgangsvermogen van maximaal 4 watt. Nieuw is dat in 2001 in Nederland nu ook onder voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van AM (A3E) en SSB (J3E).

Gebruik AM en SSB
De wijzigingen betekenen geen uitbreiding van frequenties in de 27 MHz band. Bij gebruik van AM of SSB worden dezelfde 40 kanalen gebruikt als bij FM met dien verstande dat bij SSB per kanaal gekozen kan worden tussen een hoge (USB) en een lage zijband (LSB) waardoor er effectief 80 kanalen ontstaan. Het zender-uitgangsvermogen (power output) mag bij AM en SSB niet meer bedragen dan 4 watt PEP. Bij AM (A3E) betekent dit 1 watt draaggolf-vermogen wat bij volledige modulatie dan weer 4 watt PEP oplevert.

Vereisten aan CB-apparatuur
Sinds april 2000 gelden in de Europese Unie nieuwe wettelijke regels voor radiozendapparatuur. De nationale typekeuringen zijn daarmee komen te vervallen. Alle radio- en randapparatuur moet voldoen aan essentiële vereisten. Deze vereisten hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu- en consumentenbescherming. Voor radio-zendapparatuur geldt bovendien dat deze het radiospectrum efficiënt gebruikt en geen storing veroorzaakt in andere apparatuur. Informatie daarover staat hier.

Apparatuur die zowel voor FM als AM en SSB geschikt is, moet in overeenstemming zijn met de Europese richtlijnen. Om aan te tonen dat aan de essentiële vereisten is voldaan kunnen fabrikanten en importeurs gebruik maken van de Europese normen EN 300 135 en EN 300 433. Het gebruik van AM en SSB is binnen Europa (nog) niet geharmoniseerd waardoor het gebruik van deze modulatiesoorten buiten Nederland afhankelijk is van regels die in een ander land gelden.>

Markeringen en normen
CB-apparatuur mag alleen worden verhandeld wanneer deze is voorzien van de juiste markeringen en documenten. Wettelijk is voorgeschreven welke frequentiebanden en gebruiksvoorschriften in acht genomen moeten worden. Informatie daarover staat in de handleiding bij de apparatuur. Het aanbrengen van wijzigingen in het apparaat of het plaatsen van een hoogfrequent-versterker waardoor het zender uitgangsvermogen wordt vergroot, is niet toegestaan.

Gebruiksvoorschriften CB-apparatuur
De 27 MHz band loopt van 26,960 MHz tot 27,410 MHz. Voor het 1e kanaal wordt 26,965 MHz gebruikt en voor het 40e kanaal 27,405 MHz en het kanaalraster is 10 kHz. Het uitgangsvermogen van CB-apparatuur mag niet meer bedragen dan 4 watt PEP.

Translate »